Root Catalog / OM : Outsource Management บริการทำหน้าที่ต่าง ๆ
1
Outsource Service
Asst.MR & DCC‚ Purchase/Training/IT Outsource‚

 

Outsource Management Service  เพื่อให้กระบวนการสนับสนุนต่าง ๆ  ของบริษัทท่าน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดความสูญเปล่าที่ต้องทำการบริหารคน ลดต้นทุนแรงงานโดยที่ระบบยังเดินอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสมกับเป็นการทำงานในในยุคไฮเทคโนโลยี

QMR & DCC คุ้น ๆ กับตำแหน่งนี้บ้างหรือไม่ ? แน่นอนสำหรับองค์กรที่เริ่มทำระบบ หรือองค์กรที่ได้รับการรับรองระบบ ISO ไปแล้ว จะต้องมี ตัวแทนผู้บริหาร หรือที่เรียกง่าย ๆ สั้น ๆ ว่า QMR (Quality Management Representative)  และอีกตำแหน่งหนึ่งที่มาคู่กันอย่างขาดไม่ได้ คือ DC (Document Control)  หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร  หลาย ๆ องค์กรมีปัญหายุ่งยากกับสองตำแหน่งนี้ เพราะเป็นตำแหน่งที่เพิ่มมาพิเศษ และเป็นข้อกำหนดหนึ่งในระบบ ISO ซึ่งทำให้เพิ่มภาระให้กับองค์กร บางที่ผู้บริหารระดับสูง ก็ต้องมาเป็น QMR เอง เสียเวลาในการบริหารงาน และการหารายได้เข้าบริษัทไม่ใช่น้อย ส่วน เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร หรือ DC บางทีเพิ่มงานให้พนักงานที่มีอยู่แล้ว พนักงานที่รับภาระมาก็อาจจะงานล้นมือ แต่ผู้บริหารสั่งไม่ทำก็ไม่ได้ ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง ระบบไม่ต่อเนื่อง หรือขาดความรู้ความชำนาญในงานที่ทำ ระบบล้มเหลว ก็ส่งผลกระทบต่อองค์กร  เพื่อแก้ปัญหานี้ GSE ขอเราช่วยท่านได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และต้นทุนทางด้านแรงงาน GSE จะรับผิดชอบงานด้าน ISO ให้ท่านได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบของ QMR/MR และการควบคุมเอกสาร รับรองว่าระบบ ISO ราบรื่น และลดภาระค่าใช้จ่ายของท่านได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ผิดตามข้อกำหนดของ ISO อีกด้วย

•        Asst. MR Outsource  รับดำเนินการเป็นผู้ช่วยที่ใกล้ชิด ในการดูแลรักษาระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ในค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า การทำงานปานประดุจ QMR ตอบโจทย์ QMR ได้ทุกข้อมีทุก Report ที่ต้องการโดยสม่ำเสมอ

•        DCC Outsource ดำเนินการควบคุมเอกสารในองค์กรของท่าน อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องจ้างพนักงาน ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ไม่ต้องโยนงานให้พนักงานเพิ่ม ระบบเดินไปตามมาตรฐาน เอกสารสะดวก

•        Purchasing Outsource  รับดำเนินการเป็นเหมือนฝ่ายงานจัดซื้อในองค์กรท่าน ต้องการจัดซื้อสิ่งใดแจ้งเราทันที ระบบการจัดซื้อตามที่บริษัทฯ ท่านกำหนด มีนำเสนอราคาหลากหลาย Vendor ให้เลือกซื้อหาให้เหมาะสมกับองค์กร ประยุกต์ถูกต้องตามระบบมาตรฐานสากล จัดซื้อสะดวก รวดเร็ว ทันใจ ตัดปัญหาต้นทุนแรงงานและความยุ่งยากจากพนักงานประจำ ไม่ต้องกังวลเรื่องจัดซื้อโกงกินหรือทำงานไม่ตรงไปตรงมา แก้ปัญหาได้ถูกจุด ไม่พอใจเปลี่ยน Vendor ใหม่ได้ทันที

 •       Training Outsource  รับดำเนินการเป็นเหมือนฝ่ายงานฝึกอบรมในองค์กรท่าน วางแผนการฝึกอบรมประจำปี คัดเลือกหลักสูตร จัดฝึกอบรมภายในภายนอก ติดต่อประสานงานด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันใจ และถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งยังประยุกต์ถูกต้องตามระบบมาตรฐานสากล ตัดปัญหาต้นทุนแรงงานและความยุ่งยากจากพนักงานประจำ แก้ปัญหาได้ถูกจุด กระบวนการมีประสิทธิภาพวัดผลได้จริง

 

•        IT Outsource  รับดำเนินการเป็นเหมือนฝ่ายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทท่าน งานวางระบบด้านเครือข่าย, งานด้านป้องกันไวรัส, สำรองข้อมูล, การบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, การปรับปรุงระบบ, การแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ

 

 

OM (Outsource Management) 

 

Outsource  Service  for support processes of your company. Your company process to effectively and reduce expenses, increase revenue and reduce waste. Therefore it can manage and reduce labor costs together with continual system are easy, fast, flexible, efficient and productive work in an era of high technology.

 

  • Asst. MR Outsource. Implemented as QMR of your organization. The maintenance of the system. According to the standards effectively. (Costs cheaper)
  • DCC Outsource. Take Control of documents in your organization. On time Efficiently, No need to add employees, Reduce labor costs. Do not load the employees work. Systems meet with standard.
  • Purchasing Outsource  We work done as well as the purchasing department of your organization. Tell us what you want to buy immediately. Procurement system as your company standard. We  have offered you a price range to suit the vendor to purchase for the organization. System compliant of international standards. Not have the labor cost and hassle of regular employees. Do not worry about purchasing embezzlement.
  • Training Outsource  We work done as well as the training department in your organization. Annual training plan. Comparation and select Qualifying internal & external training course. Not have the labor cost and hassle of regular employees. Process quickly, easier and meet to your company target follow the international standard
  • IT Outsource  We performed as well as the information technology department of your company's . The system networking, security, anti-virus, backup, maintenance and monitoring of computer hardware & software, system updates, and troubleshooting computer programs.

1