Glorious Standard Excellent (GSE)

คุณเคยมีปัญหาเรื่องการจัดทำระบบมาตรฐาน ตามใจลูกค้าบ้างหรือไม่?   

คุณเคยมีปัญหาเรื่องระบบคุณภาพมีปัญหา งานเคลมเยอะ งานเสียมากมาย บ้างหรือไม่? 

คุณเคยมีปัญหาเรื่องกระบวนการผลิตที่ ความสูญเปล่าเยอะมาก ผลิตงานไม่ได้ตามเป้าหมาย เครื่องจักรทำงานไม่เต็ม Capacity ผลผลิตสูญหายระหว่างทาง มีกระบวนการที่เป็นคอขวดเยอะมากบ้างหรือไม่? 

คุณเคยมีปัญหาเรื่องพนักงานไม่รับผิดชอบ ไม่มีจิตสำนึก ไม่รักองค์กร บ้างหรือไม่? 

อีกหลาย ๆ ปัญหาที่คุณได้พบเจอจากองค์กรของคุณ ทุกปัญหาเราแก้ไขได้ ปรับปรุงได้ ช่วยได้ทั้งหมดด้วยคุณภาพและราคาที่คุณต้องถูกใจ


           เมื่อต้องขายสินค้า  หรือดำเนินธุรกิจ ทั่วไป ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องปฏิบัติตาม นอกจากสินค้า/บริการที่ดีแล้ว หนึ่งในนั้นคือคุณภาพ และมาตรฐานต่าง ๆ  ที่จะนำไปสู่ความพอใจของลูกค้า และการสั่งซื้อสินค้าต่อไป  หนึ่งในมาตรฐานที่เป็นสากล และบ่อยครั้งที่ลูกค้าร้องขอให้จัดทำ เพื่อนำไปสู่การซื้อขาย นั่นก็คือ มาตรฐาน ISO นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใด เช่น ผลิตสินค้าทั่วไป ผลิตอาหาร หรือบรรจุภัณฑ์อาหาร รวมไปถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยต่าง ๆ แต่การดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานเหล่านี้ ในการจัดทำบางครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย อันเนื่องมาจากการไม่มีพื้นฐานความรู้ ขาดผู้แนะนำที่ดี และความเข้าใจผิด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายที่สูง ทำให้การจัดทำระบบ ISO เป็นยาขมหม้อโต สำหรับผู้บริหาร และพนักงาน

         Glorious Standard Excellent มีความยินดีที่จะช่วยเหลือปัญหาของท่านในเรื่องนี้ การจัดทำระบบมาตรฐาน ISO มาตรฐานงานด้านระบบต่าง ๆ  ด้านการปรับปรุงคุณภาพ ด้านการปรับปรุงกระบวนการ ด้านการปรับปรุงจิตสำนึกพนักงาน ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด และค่าใช้จ่ายที่คุ้มกับผลที่จะได้รับกลับมา ไม่ว่าจะปัญหาเล็กน้อย ไปจนถึงปัญหาใหญ่ ๆ เราช่วยท่านได้

          ด้วยที่ปรึกษามืออาชีพในแต่ละด้าน ที่จะช่วยเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ฝึกอบรม ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพภายในองค์กร เพื่อการได้การรับรอง การพัฒนา และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

Glorious Standard Excellent (GSE)

 

GSE เรารู้ว่าคุณต้องการอะไร ? 5M ของเราตอบสนองทุกท่านได้ทั้งหมด (TM, CM, DM, SM, OM)

            เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกองค์กร สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อไม่ให้สูญเปล่าในการจัดทำมาตรฐานและระบบต่าง ๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่อยู่ในวงการมาตรฐานต่าง ๆ มากว่า 30 ปี เราได้สร้างสรรค์บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับท่าน GSE จะรับผิดชอบงานด้านระบบ ด้านการปรับปรุงคุณภาพ ด้านการปรับปรุงกระบวนการ ให้ท่านได้ทั้งหมด ที่เดียวที่ตอบโจทย์ท่านได้ทุกข้อ ด้วยรายละเอียด ดังนี้ (กรุณาอ่านให้ครบทุกเรื่องเพราะท่านจะหาแบบนี้ที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว)


TM (Training Management)

 

1)            In-House Training  ด้วยทีมงานมืออาชีพระดับคุณภาพคับแก้ว ทุกระบบทุกมาตรฐานที่ท่านต้องการ ทุกมาตรฐานที่อุตสาหกรรมต้องใช้ ถามหาเราได้ทันทีทุกปัญหาของท่านเราจัดการได้ด้วยบุคลากรที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถในทุกด้านของเรา


 • รับจัดอบรมหลักสูตรด้านมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการรับรองทั่วไป เช่น ระบบบริหารคุณภาพ, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม, ระบบมาตรฐานอาหาร, ระบบมาตรฐานแรงงานไทย เป็นต้น ตัวอย่างหลักสูตรเช่น ISO9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP, HACCP, TLS 8001, SA8000, ISO/IEC17025, APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA, Food Safety, QMR, DCC, Aspect and Impact, Internal Audit และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมายที่เราสามารถ Support ให้ท่านได้ครบทุกมาตรฐานที่ท่านต้องการ

 • หลักสูตรเพื่อการปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตในสายการผลิตหรือเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ เช่น 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต, QCC, KAIZEN, QC 7 tools, QA Improvement, Suggestion System, TPM, TQC, TQM, Baratsuki system, DOE, OEE, Lean,  3 Gen, 5 Gen, Problem Solving, 5 Why Analysis, 5 Principle, Factor Analysis, SDCA, PDCA, Ho-Ren-So, Sui-Hei-Ten-Kai, KYT, 8D Report, Happy Workplace, Knowledge Management, Quality Awareness, Thailand 5’S Awards, Priminister Awards สาขาต่าง ๆ เป็นต้น

 • หลักสูตรเฉพาะทางตามที่ลูกค้ากำหนด (Customer Standard) เช่น QSB, MMOG, Q1, QA Network, TPS, 8D Report , RoHs, Wheel, SOC, Green Procurement  เป็นต้น

 • หลักสูตรเฉพาะทางตามมาตรฐานญี่ปุ่น (Japanese System) เช่น Baratsuki, Kaizen, HoRenSo, Hen-ka-ten, Sui-hei-ten-kai, Suggestion, Asakai Meeting, PDCA, SDCA, QC Circle  เป็นต้น

 • หลักสูตรและระบบอื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับบริษัทของท่าน โดยเฉพาะเน้นตรงตามความต้องการของท่าน  กรุณาแจ้งรายละเอียดให้กับเรา เพื่อออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่าน 

CM (Consultant Management)

 

2)            Consultant Service  ด้วยที่ปรึกษามืออาชีพที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และราคาที่เหมาะสม การออกแบบระบบที่เน้นความเหมาะสมกับองค์กรของท่าน รับรองได้ว่าเกินคุ้มจริง ๆ


 • รับเป็นที่ปรึกษาและวางระบบด้านมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานเพื่อการรับรองทั่วไป เช่น ระบบบริหารคุณภาพ, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม, ระบบมาตรฐานอาหาร, ระบบมาตรฐานแรงงานไทย เป็นต้น ตัวอย่างหลักสูตรเช่น ISO9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, HACCP, GMP, OHSAS 18001, TLS 8001, SA8000, ISO/IEC17025, APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA, Food Safety, QMR, DCC, Aspect and Impact, Internal Audit และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมายที่เราสามารถ Support ให้ท่านได้ครบทุกมาตรฐานที่ท่านต้องการ

 • รับเป็นที่ปรึกษาและวางระบบเพื่อการปรับปรุงคุณภาพในสายการผลิตหรือเพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ เช่น 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต, QCC, KAIZEN, QC 7 tools, QA Improvement, Suggestion System, TQC, TQM, Baratsuki, DOE, OEE, Quality Awareness, Thailand 5’S Awards, Priminister Awards สาขาต่าง ๆ เป็นต้น

 • รับเป็นที่ปรึกษาและวางระบบเฉพาะทางตามที่ลูกค้ากำหนด (Customer Standard) เช่น QSB, MMOG, Q1, QA Network, RoHs, Green Procurement  เป็นต้น

 • รับเป็นที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ (Problem Solving & Process Improvement) เช่น ลดงานเสีย, ลดงานเคลม, วาง Line Layout & Time Study เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ, การปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต, การลดความสูญเปล่าต่าง ๆ ในกระบวนการ  เป็นต้น

 • รับเป็นที่ปรึกษาและวางระบบที่ออกแบบสำหรับบริษัทของท่านโดยเฉพาะ เน้นตรงตามความต้องการของท่าน  กรุณาแจ้งรายละเอียดให้กับเรา เพื่อออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่าน

DM (Document Management)


3)            Document Service  ด้วยประสบการณ์ของเราที่คร่ำหวอดในการจัดทำเอกสาร ระบบ ISO มากกว่า 30 ปี ไม่ว่าจะเป็นเอกสารในระบบใด ประเภทไหน เราก็สามารถทำให้ท่านได้ หมดห่วงเรื่องของเอกสาร ISO ต่อไป


 • Document System Basic  นอกจากทำตามมาตรฐานแล้วยังสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงการก๊อปปี้ระบบจากที่อื่น ๆ เหมือนที่ท่านเคยเห็น ด้วยทีมงานมืออาชีพด้านการวางระบบของเรา   รับจัดทำเอกสารในระบบ ISO ทุกประเภท เช่น Quality Manual, Procedure, Work instruction, Form, Quality Record  เป็นต้น

 • System Report จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจประเมิน เมื่อใกล้เวลา CB มาตรวจประเมินประจำปี หลาย ๆ เอกสารยังไม่เรียบร้อย เช่น รายงานการตรวจติดตามภายใน การประชุมทบทวนโดยผู้บริหาร  ซึ่งเอกสารเหล่านี้อาจจะทำให้เกิด NC ได้ง่าย ๆ จะทำเองก็ยังไม่มีเวลา ให้ GSE ช่วย หายห่วงเรื่องเอกสารที่ใช้ในการตรวจประเมิน และไม่เสียเวลาในการทำงานประจำอีกด้วย เช่น รายงานการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review Report), รายงานการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit Report )


SM (System Maintain Management)

 

4)            System Maintain Service  เพื่อให้ระบบเดินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนด้านแรงงาน เพิ่มภาระให้กับองค์กร บ่อยครั้งที่ทำเพียงในนามแต่ขาดความเข้าใจในระบบอย่างเต็มที่ บางทีเพิ่มงานให้พนักงานที่มีอยู่แล้ว พนักงานที่รับภาระมาก็อาจจะงานล้นมือ ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง ระบบไม่ต่อเนื่อง หรือขาดความรู้ความชำนาญในงานที่ทำ ระบบล้มเหลว ก็ส่งผลกระทบต่อองค์กร

 
 • Internal Audit  Service   หลาย ๆ องค์การที่ประสบปัญหาการทำ Internal Audit ไม่มีประสิทธิภาพ, Auditor ไม่พอ, ขาดความรู้, ขาดประสบการณ์, งานเยอะ ปัญหาเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อการรักษาระบบมากมาย และไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ จากผลการ Audit ที่มาจากความไม่พร้อมเหล่านี้ เรารับดำเนินการ Internal Audit ให้ โดยที่ท่านไม่ต้องวุ่นวาย หรือ เป็นห่วงว่ากระบวนการนี้จะไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไปข้อมูลแน่นใช้สำหรับปรับปรุงภายในต่อยอดได้ทันที

 • Management Review Service  รับดำเนินการวางระบบการประชุมเพื่อให้การประชุมทบทวนฝ่ายบริหารขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ลดความสูญเปล่า ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ครบทุกหัวข้อทุกวาระการประชุม มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนและดำเนินการติดตามต่อเนื่องได้จริง

 • Corrective & Preventive Action Service ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่องค์กรได้รับทั้งจากการตรวจติดตามภายในและภายนอก เน้นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง ตลอดจนการขยายผลเพื่อป้องกันปัญหาเกิดซ้ำ ทั้งยังสามารถป้องกันประเด็นที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้อีกด้วย


OM (Outsource Management)


5)            Outsource Service  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการบริหารจัดการกระบวนการสนับสนุนต่าง ๆ  ของบริษัทท่าน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดความสูญเปล่าที่ต้องทำการบริหารคน ลดต้นทุนแรงงานโดยที่ระบบยังเดินอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสมกับเป็นการทำงานในในยุคไฮเทคโนโลยี


 • Asst. MR /QMR Outsource  รับดำเนินการเป็นผู้ช่วยที่ใกล้ชิด ในการดูแลรักษาระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ในค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า การทำงานปานประดุจ QMR ตอบโจทย์ QMR ได้ทุกข้อมีทุก Report ที่ต้องการโดยสม่ำเสมอ

 • DCC Outsource ดำเนินการควบคุมเอกสารในองค์กรของท่าน อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องจ้างพนักงาน ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ไม่ต้องโยนงานให้พนักงานเพิ่ม ระบบเดินไปตามมาตรฐาน เอกสารสะดวกรวดเร็ว 

 • Purchasing Outsource  รับดำเนินการเป็นเหมือนฝ่ายงานจัดซื้อในองค์กรท่าน ต้องการจัดซื้อสิ่งใดแจ้งเราทันที ระบบการจัดซื้อตามที่บริษัทฯ ท่านกำหนด มีนำเสนอราคาหลากหลาย Vendor ให้เลือกซื้อหาให้เหมาะสมกับองค์กร ประยุกต์ถูกต้องตามระบบมาตรฐานสากล จัดซื้อสะดวก รวดเร็ว ทันใจ ตัดปัญหาต้นทุนแรงงานและความยุ่งยากจากพนักงานประจำ ไม่ต้องกังวลเรื่องจัดซื้อโกงกินหรือทำงานไม่ตรงไปตรงมา แก้ปัญหาได้ถูกจุด ไม่พอใจเปลี่ยน Vendor ใหม่ได้ทันที

 • Training Outsource  รับดำเนินการเป็นเหมือนฝ่ายงานฝึกอบรมในองค์กรท่าน วางแผนการฝึกอบรมประจำปี คัดเลือกหลักสูตร จัดฝึกอบรมภายในภายนอก ติดต่อประสานงานด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันใจ และถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งยังประยุกต์ถูกต้องตามระบบมาตรฐานสากล ตัดปัญหาต้นทุนแรงงานและความยุ่งยากจากพนักงานประจำ แก้ปัญหาได้ถูกจุด กระบวนการมีประสิทธิภาพวัดผลได้จริง

 • IT Outsource  รับดำเนินการเป็นเหมือนฝ่ายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทท่าน งานวางระบบด้านเครือข่าย, งานด้านป้องกันไวรัส, สำรองข้อมูล, การบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, การปรับปรุงระบบ, การแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ

 

ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลของบริษัทฯ เยอะแยะมากมาย จุกจิกกวนใจ กินเวลาและก่อให้เกิดความสูญเปล่าขององค์กรอย่างมาก จะสะดวกซักแค่ไหนถ้าคุณมีทีมงานที่ไว้ใจได้คอยดูแลให้คุณอย่างใกล้ชิด รวดเร็ว (Real Time) และมีประสิทธิภาพ มาให้เราช่วยเถอะค่ะ รับรองหมดปัญหา ผลลัพธ์ที่ได้เกินความคาดหมาย นำไปใช้ปรับปรุงได้อีกมาก ย้ำเลยค่ะว่า คุ้มเกินคุ้มจริง ๆHave you problems about all standards preparation?  Customer Requirement or Customer needs, it’s important for your business. When you found that  your system have many problem or you would like to improve your process to Efficiency and effectiveness. The Glorious Standard Excellent and the staff  to consult you with this matter for  enhancing the system & Save Cost  & Customer Satisfaction and easy for all national competition Certificate.

 

Glorious Standard Excellent is pleased to offer you a promotion for your quality system. Have you problems about all standards preparation?  Customer Requirement or Customer needs, it’s important for your business. For executives the Glorious Standard Excellent and the staff are happy to consult you with this matter. Preparation of ISO standards is not difficult as you think. And cost effective results to get back. Whether it's a minor problem or larger problems, we can help you.


TM (Training Management)

 

In-House Training

 • Training courses  of All Certificate System e.g. ISO9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, HACCP, GMP, OHSAS 18001, TSL 8001, ISO/IEC17025, APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA, Food Safety, QMR, DCC, Quality Awareness, Aspects & Impact, Internal Audit, Document Control, System Requirement, System Apply, System integrate, System maintain

 

 • Customer Standard e.g. QSB, MMOG, Q1, QA Network, RoHs, Green Procurement, Wheel, SOC, TPS, BRC

 

 • Training courses of quality Improvement, Process capability, The national competition e.g. 5ส, QCC, KAIZEN, QC 7 tools, DOE, OEE, QA Improvement, QA Network, Lean, TPS, Suggestion Activity,  8D Report, 5 Principle,  Factor Analysis, Problem Solving, QC 7 Tools, QCDSMEE, Motion & Time Study, Line Layout, 5Gen, APQP Activity, QCC,  TQC, TQM, TPM, Quality Awareness, 5M Change

 

 • Japanese System e.g. Baratsuki, Kaizen, Ho-Ren-So, Hen-ka-ten, Sui-hei-ten-kai, Suggestion,  Asakai

 

 • Other Std. when you need. Please provide us with the details. To design a program to meet your target


CM (Consultant Management)


Consult Service

 • All Certificate system standards e.g. TS16949, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001
 • All Customer Certificate system standards e.g. Q1, QSB, MMOG, RoHs, SOC
 • All quality improvement System e.g. Reduce % Defect, Reduce Claim
 • All Process capability System e.g. Increase productivity, Machine Improvement
 • All national competition Awards e.g. Priminister, 5’S Awards, QCC, TQM, TQC
 • All Japanese Quality System e.g. Henkaten, Horenso, Baratsuki, Suiheitenkai
 • All problem solving and improvement all process e.g. quality, productivity, safety, environmental
 • Other Std. when you need. Please provide us with the details. To design a program to meet your target

 

With the professionals team

 • Experienced with all systems to improve both the quality, Safety, productivity over than 30 years.
 • Excellent Experience  for many system Lead auditor & various kind of training program.
 • Consultant of Thailand 5'S Award.
 • Consultant of Priminister Awards All branches.
 • Consultant of QCC Thailand Awards.
 • Consultant of TQC Thailand Awards.
 • Consultant of TQM Thailand Awards.
 • Design the customer specific system
 • Design and implementation of various systems for problem solving and improvement all process e.g. quality, productivity, safety, environmental
 • Design and implementation of various systems to suitable of your organization

DM (Document Management)


Document Service.


 • Document System Basic been documented in the ISO e.g. Quality Manual, Procedure, Work instruction, Form With our experience in the preparation of ISO system documentation more than 20 years as a document in any kind, we can make you not worry about the following ISO documents.

 

 • System Report  were used in the assessment include the minutes of management review (Management Review Report), Report on Audit (Internal Audit Report).

SM (System Maintain Management)

 

System Maintain Service.

 
 • Internal Audit Service. Many person suffer from the Internal Audit makes this process inefficient. We undertake Internal Audit provided by the person not to be confused or concerned that this process is inefficient.

 

 • Management Review Service  Establish the management review meeting for your organizer. For increase efficiency & effectiveness, reduce loss time and follow the international standard. Result of this meeting clearly and can follow up for continual improvement. 

 

 • Corrective & Preventive Action Service. Problem Solving for internal and external problem. Strongly for correction, corrective action and preventive action. Root Cause analysis and horizontal impact to all similar process or product. Preventive action before the problem occur.

OM (Outsource Management)

 

Outsource  Service  for support processes of your company. Your company process to effectively and reduce expenses, increase revenue and reduce waste. Therefore it can manage and reduce labor costs together with continual system are easy, fast, flexible, efficient and productive work in an era of high technology.


 • Asst. MR Outsource. Implemented as QMR of your organization. The maintenance of the system. According to the standards effectively. (Costs cheaper)

 

 • DCC Outsource. Take Control of documents in your organization. On time Efficiently, No need to add employees, Reduce labor costs. Do not load the employees work. Systems meet with standard.

 

 • Purchasing Outsource  We work done as well as the purchasing department of your organization. Tell us what you want to buy immediately. Procurement system as your company standard. We  have offered you a price range to suit the vendor to purchase for the organization. System compliant of international standards. Not have the labor cost and hassle of regular employees. Do not worry about purchasing embezzlement.

 

 • Training Outsource  We work done as well as the training department in your organization. Annual training plan. Comparation and select Qualifying internal & external training course. Not have the labor cost and hassle of regular employees. Process quickly, easier and meet to your company target follow the international standard

 

 • IT Outsource  We performed as well as the information technology department of your company's . The system networking, security, anti-virus, backup, maintenance and monitoring of computer hardware & software, system updates, and troubleshooting computer programs.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่


Contact  : Khun Prathana, Khun Thiraya

Tel.         : 063-1055264, 081-8994597

E-mail    : glorious.e@hotmail.com, glorious.secompany@gmail.com

                thiraya.nichabool@gmail.com, prathana.ph@gmail.com

Website : http://www.gsecompany.com 

 

 

FB           : www.facebook.com/gsecompany

 

 

ติดต่อเรา
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ
เรื่องที่ติดต่อ
ข้อความ
Verify Code:  Verify Code