(Root) 201375_54375.jpg

Posted by on Jul 1, 2013

ISO9001 ช่วยให้ระบบการทำงานดีขึ้นจริงหรือ?

ทุกวันนี้หมดยุคความเชื่อเสียแล้วว่าระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001 สามารถทำให้กระบวนการทำงานหรือองค์กรดีขึ้น เนื่องจากทุกวันนี้ทุกท่านเข้าใจว่าทุกสิ่งอย่างอยู่ในเชิงธุรกิจจนหมดสิ้น ทำระบบทำเพื่ออะไร ไม่ได้ทำเพื่อให้ได้ระบบแต่ทำขึ้นเพื่อให้ได้รับใบรับรองไปให้ลูกค้าดูเท่านั้นเอง ISO9001 กลายเป็นการกีดกันทางการค้า กลายเป็นอาชีพใหม่และแหล่งกอบโกยใหม่ เนื่องจากทุกวันนี้ถ้าองค์กรไหนไม่ได้รับการรับรองจะถูกมองเป็นตัวประหลาด และไม่สามารถการันตีคุณภาพได้เลยอย่างน้อยที่สุดก็ในสายตาของลูกค้า ISO9001 มีความสำคัญเพียงเท่านั้นหรือ มาตรฐานระดับโลกที่ถูกคิดค้นมาอย่างดีด้วยบุคลกรที่เยี่ยมยอดจากประเทศต่าง ๆ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้งของโรงงานเล็ก ๆ ที่มองไม่เห็นทางได้ประโยชน์ใด ๆ จากมาตรฐานนี้แต่จำเป็นต้องซื้อต้องหาต้องจัดทำให้เป็นภาระใหญ่ของบริษัทฯ ทำทั้งที่ขาดความรู้ความเข้าใจรู้เพียงอย่างเดียวว่ายุ่งยากและวุ่นวายเป็นที่สุด

 

ที่จริงแล้วมาตรฐานดังกล่าวถือเป็นมาตรฐานที่เยี่ยมยอดที่สุดมาตรฐานหนึ่งในโลกเลยทีเดียว มันสามารถช่วยให้กระบวนการและองค์กรมีประสิทธิภาพได้ถ้าเพียงแต่ศึกษามาตรฐานอย่างจริงจังและต้องการทำเพื่ีอให้ได้ตัวระบบจริง ๆ มิใช่ได้เพียงกระดาษหรือใบรับรองเท่านั้น ISO9001 ในปัจจุบันก้าวไกลไปกว่าเดิมมากและลดความยุ่งยากตลอดจนภาระต่าง ๆ ไปอย่างมาก เพียงแต่คนส่วนใหญ๋ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งและรู้เพียง Concept เก่า ๆ ของมาตรฐานตัวนี้เท่านั้น  ISO9001 สามารถทำให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมาทุกชิ้นมีคุณภาพในระดับเดียวกันทุกชิ้น มิได้หมายความว่าจะเป็นระดับคุณภาพที่ดีเลิศแต่เป็นระดับคุณภาพที่เท่าเทียมกัน มองเห็นความแตกต่างและปัญหาได้ง่าย กระบวนการลื่นไหลต่อเนื่อง พนักงานทุกท่านรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองรู้เป้าหมายขององค์กร เพียงบางส่วนเท่านี้ถ้าองค์กรดำเนินมาตรฐานนี้อย่างจริงจัง ย่อมช่วยให้องค์กรของท่านก้าวหน้าก้าวไกลได้แน่นอนและโรงงานที่ท่านมองว่าเป็นเพียงโรงงานในฝันและในอุดมคติเท่านั้นจะเกิดขึ้นได้จริง แต่ต้องอาศัยการดำเนินการอย่างจริงจังหนักแน่น สิ่งสำคัญที่สุดคือ ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ ไม่ใช่เห็นมาตรฐานนี้เป็นเพียงไม้ประดับโรงงาน เพราะถ้าคิดเพียงเท่านั้น ท่านก็จะได้เพียงเท่านั้นเช่นกัน

.

(Root) 201375_54427.jpg