(article) 201854_44183.jpg

VDA 6.3 Process Audit Part II

Posted by on Apr 21, 2019

        ห่างหายไปนานพอสมควรนะครับ พอดีมีงานงอกงานเงยออกมามากกว่าที่คาด เลยส่งผลให้เวลาที่จะต้องมานั่งเขียนบทความของเราถูกเบียดบังไปบ้าง แต่ก็ยังมีความระลึกถึงทุกท่านที่รอติดตามใน Part นี้อยู่แล้วแอบมาถามหลังไมค์ในเพจของเรากันเนืองแน่น  ซึ่งก็เป็นพระคุณอย่างสูงครับถือเป็นความกรุณาที่คอยเตือนคนเขียนด้วยว่า ล่วงเลยเวลาจากพาร์ทแรกมาพอสมควรแล้วเมื่อไหร่จะคลอดกันต่อเสียที เพื่อไม่ให้เสียเวลามากไปกว่านี้เรามาติดตามกันเลยดีกว่าครับ 


หลักเกณฑ์การให้คะแนนหมวด P2-P7 หรือการตรวจประเมินประจำปี


 • มีความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับข้อกำหนด = 10
 • มีความสอดคล้องสมบูรณ์เกือบทั้งหมด  มีข้อบกพร่องเล็กน้อย = 8
 • มีความสอดคล้องสมบูรณ์บางส่วน มีข้อบกพร่องที่ชัดเจน = 6
 • มีความสอดคล้องไม่สมบูรณ์ มีข้อบกพร่องประเด็นใหญ่ = 4
 • ไม่มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดเลย = 0


**ความหมายคำว่า “เกือบทั้งหมด” คือ มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดเกือบทุกข้อย่อย และไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นเกณฑ์การประเมินผลว่า "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" ในหมวด P2-P7


 • คะแนน > 90 (E_G ≥ 90) ถือว่า Quality-capable อยู่ในระดับ A (ผ่าน)
 • คะแนน 80-90 (80 ≤ E_G < 90) ถือว่า Conditionally quality-capable อยู่ในระดับ ฺB (ผ่านแบบมีนัยสำคัญ ต้องติดตามผลต่อหรือรับรองเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง)
 • คะแนน <80 (E_G<80 ) ถือว่า Not quality-capable อยู่ในระดับ C (ไม่ผ่าน)


ซึ่งคะแนน E_G ที่ได้นี้ต้องผ่านสูตรการคำนวณที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสและมีกฎการ Down Grade ตามที่แจ้งไปแล้วในตอนแรกว่า กรณีที่พบหัวข้อใด ๆ ที่มี * แล้วหัวข้อนั้นได้คะแนนน้อยกว่า 6 จะมีปัญหาในตอนสรุปผลเพราะจะเข้าเกณฑ์การ Down Grade ตามที่แจ้งไป อย่างไรก็ตามเมื่อได้ผลคะแนนครบทั้ง 58 หัวข้อแล้วตัวไฟล์โปรแกรมจะทำการคำนวณผลให้โดยอัติโนมัติว่าผลคะแนนอยู่ในระดับใด และผ่านหรือไม่ 


 • Down-grade from A to B, despite an achievement level of ? E?_(G )≥ 90%
 • Down-grade from A to B to C, despite an achievement level of ? E?_(G )≥ 80%หลักเกณฑ์การให้คะแนนหมวด P1 หรือการตรวจคัดเลือกผู้ส่งมอบ


จะมีการให้คะแนนเป็นสัญลักษณ์สี ซึ่งประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีเขียว

 • สีแดง คือ ไม่มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดเลย
 • สีเหลือง คือ มีความสอดคล้องสมบูรณ์บางส่วน
 • สีเขียวคือ มีความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับข้อกำหนด

เกณฑ์การประเมินผลว่า "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" ในหมวด P1


จะตัดสินผลสรุปรวมเป็นสีเขียว, สีเหลือง และสีแดงเช่นกัน โดย

1) สีเขียว คือ ผ่านการตรวจประเมิน สามารถบรรจุรายชื่อเข้าสู่ ASL/AVL ได้ 

2) สีเหลือง คือ ผ่านการตรวจประเมิน แบบมีนัยสำคัญ ต้องติดตามผลต่อไป หรือมีช่วงเวลาอนุมัติให้ซื้อขายเพียงระยะเวลาหนึ่ง เช่น หกเดือนหรือหนึ่งปี

3) สีแดง คือ ไม่ผ่านการตรวจประเมิน ห้ามทำการติดต่อซื้อขายโดยสิ้นเชิง


ซึ่งเกณฑ์ในการสรุปว่าผลสุดท้ายจะออกมาเป็นสีไหนนั้น ขึ้นอยุ่กับผลที่ได้ในแต่ละหัวข้อ จากรายการคำถามทั้งหมด 36 รายการ ดังนี้

 • สีแดง :  มี > 14 ข้อที่ตัดสินเป็นสีเหลืองและมี 1 หัวข้อติดเป็นสีแดง 
 • สีเหลือง : มี ≤ 14 หัวข้อที่เป็นสีเหลืองและไม่มีหัวข้อไหนติดเป็นสีแดง
 • สีเขียว : มี ≤ 7 หัวข้อที่เป็นสีเหลือง และไม่มีหัวข้อไหนติดเป็นสีแดง

     จากเกณฑ์ดังกล่าวสรุปได้ว่า ถ้ามีการติดสีแดงในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งจาก 36 หัวข้อจะถือว่าไม่ผ่่านการประเมินทันที แต่ถ้าติดสีเหลืองจะต้องนำมาคำนวณว่าเข้าเกณฑ์ข้อใด
     ดังนั้นตามที่อธิบายไปทั้งหมดแล้วคาดว่าทุกท่านคงได้รับความรู้ด้าน VDA ไปกันพอสมควรนะครับ ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตามเราคงได้รับรู้แล้วว่า VDA คืออะไร, มีข้อกำหนดคร่าว ๆ แต่ละหมวดอย่างไร, หมวดไหนใช้งานประเภทไหน, มีจำนวนหัวข้อในการประเมินกี่หัวข้อและสรุปสุดท้ายก็คือ เกณฑ์ในการให้คะแนนและเกณฑ์ในการตัดสินผลการตรวจประเมิน สุดท้ายนี้ก็คาดหวังว่าบทความเหล่านี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านพอสมควร พอให้คนเขียนได้อิ่มเอิบใจได้บ้างในการให้ความรู้เป็นวิทยาทานในครั้งนี้และครั้งที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งเราก็ยังไม่หยุดยั้งเพียงเท่านี้นะครับ จะพยายามหาความรู้ต่าง ๆ มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบกันต่อไปในโอกาสต่าง ๆ ครับผม


(article) 201854_44016.jpg