(hitect) 2020121_56969.jpg


The Power of Mindset ของคนสำเร็จ

Posted on Jan 06, 2020

บริษัทจ้างคุณมาทำไม ? จ้างคุณมาเพื่อแก้ไขปัญหา...ไม่ใช่จ้างคุณมาสร้างปัญหา

หากคุณไม่เห็นปัญหาหรือแก้ไขปัญหาไม่ได้ คุณนั่นแหละคือปัญหา!!!


คุณแก้ปัญหายากได้มากเพียงใด ตำแหน่งที่คุณนั่งก็สูงเท่านั้น

คุณแก้ปัญหาได้มากเพียงใด เงินเดือนของคุณก็มากเท่านั้น


ปัญหา คือโอกาส


1. ปัญหาของบริษัท คือโอกาสเปลี่ยนแปลงของคุณ

2. ปัญหาของลูกค้า คือโอกาสที่คุณจะรับใช้บริการ

3. ปัญหาของตัวเอง คือโอกาสที่คุณจะได้พัฒนา

4. ปัญหาของเพื่อนร่วมงาน คือโอกาสที่คุณจะเสนอแนะ สนับสนุน และร่วมมือ

5. ปัญหาของหัวหน้า คือโอกาสที่คุณจะได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจ

6. ปัญหาของฝ่ายตรงข้าม คือโอกาสที่คุณจะฝึกฝนความกล้าแกร่ง


อย่าออกจากทีม ไม่เช่นนั้นคุณต้องเริ่มนับศูนย์ใหม่


1. อย่าฝังใจว่าเมื่อทำไม่ได้ก็ละทิ้ง ไม่ว่าทีมใดก็มีปัญหา และมีข้อดี

2. ติดตามนายดีคือความสำคัญ นายที่ยินดีสอนคุณ ยินดีให้คุณทำแทน ต้องรู้จักถนอมติดตามให้จงดี

3. ปัญหาของทีมคือโอกาสที่คุณจะสำแดงศักยภาพ ปรักปรำและซ้ำเติมปัญหาคือการตบหน้าตัวเอง

หากบอกว่าตนเองไร้ความสามารถ ก็เท่ากับละทิ้งโอกาส

4. มีจิตสำนึกคุณ ขอบคุณองค์กรที่มอบเวทีให้กับคุณ ขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ให้ความร่วมมือ

5. การสร้างผลประโยชน์และกำไรให้บริษัทคือคุณค่าและการมีตัวตนคงอยู่ของคุณ แยกให้ออกว่าธุรกิจ

ไม่ใช่กิจกรรมสังคมสงเคราะห์

6. พบปัญหาต้องไตร่ตรองพิจารณา สะท้อนปัญหาคือมาตรฐานธรรมดา ไตร่ตรองและแก้ไขปัญหาจึง

เป็นมาตรฐานระดับสูง


สุดท้ายใครคือผู้ได้รับประโยชน์?


1. คนที่เกาะติดและเติบโตพร้อมกับทีมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

2. คนที่เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของทีม

3. คนที่พยายามค้นพบจุดยืนของตัวเอง

4. คนที่พยายามคิดหาจุดหมายใหม่ๆให้กับทีมอยู่เสมอ

5. คนที่มีภูมิต้านแรงเสียดทานได้ดี

6. คนที่ร่วมแรงร่วมใจ คนที่ร่วมหัวจมท้ายและคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทีม

7. คนที่ไม่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน แต่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

8. คนที่ใจกว้างมีน้ำใจ คนที่มีคุณธรรมและความสามารถ คนที่รู้จักเสียสละและอุทิศเป็น


หาวิธีการเพื่อความสำเร็จ ไม่หาข้ออ้างเมื่อเกิดความล้มเหลว


ขั้นที่1 หน้าที่ก็คือจุดหมายของคุณ ประสบการณ์ก็คือทุนของคุณ อุปนิสัยก็คือชะตาชีวิตของคุณ


ขั้นที่2 เรื่องยุ่งยากทำให้เป็นเรื่องง่าย คุณคือผู้เชี่ยวชาญ เรื่องง่ายๆทำซ้ำอยู่เสมอ คุณคือผู้ชำนาญ

เรื่องเดิมๆซ้ำๆทำด้วยความตั้งใจ คุณคือผู้ชนะ


ขั้นที่3 ความสมบูรณ์มีไว้สำหรับผู้มีความเชื่อมั่น โอกาสมีไว้สำหรับผู้เริ่มต้น ปาฏิหาริย์มีไว้สำหรับผู้

ยืนหยัดหากคุณไม่อยากทำ คุณจะจะหาข้ออ้างจนได้ หากคุณอยากทำ คุณจะหาวิธีการจนเจอ


หลักการคิดของผู้นำ “รักเขา จงเข้มงวดและเรียกร้องเขา”

1. หัวหน้าที่เข้มงวดและเรียกร้องคุณ คือหัวหน้าที่จะเสริมสร้างให้คุณเจริญก้าวหน้าในสายงาน

คนที่ทำให้เราเป็นทุกข์คือคนที่ทำให้เราเข้มแข็ง

2. บริษัทที่ยิ่งใหญ่ไม่มีนโยบายให้พนักงานทำงานอย่างสุขสบาย มักจะมีวิธีการที่ทำงานที่หนักหน่วง

จึงเสริมสร้างพนักงานให้กล้าแกร่งได้

3. บริษัทที่ให้ความสุขสบายกับพนักงานมักล้มละลาย เพราะพนักงานที่มีความสามารถมากมักตายใจ

เมื่อสุขสบาย

4. บริษัทที่บีบให้พนักงานแสดงศักยภาพ มักเจริญไม่หยุดหย่อน เพราะในสถานการณ์เยี่ยงนี้

หากไม่ขึ้นหลังเสือ ก็จะถูกเสือจับกินแทน

5. บริษัทที่ไม่ให้พนักงานสุขสบาย แท้จริงคือบริษัทที่สร้างความสุขสบายให้พนักงาน เพราะ

สถานการณ์ที่บีบบังคับมักเสริมสร้างศักยภาพคนให้กล้าแกร่งและเติบโต และด้วยเหตุนี้เขา

จึงมีอนาคตที่สว่างไสว

6. หากคุณรักลูกทีมของคุณจริงๆ ก็ควรตรวจสอบเขา เรียกร้องเขา ให้เขามีจุดหมายที่สูง

มาตรฐานที่สูง บีบเขาให้เจริญและเติบโต

7. หากคุณเกรงใจลูกทีม หวังแค่จุดหมายเล็กๆ เรียงร้องแบบธรรมดา มาตรฐานธรรมดา เท่ากับ

คุณกำลังเลี้ยงลูกแหง่ หากทำอย่างนี้เท่ากับคุณกำลังทำร้ายลูกทีม เพราะคุณกำลังบ่มเพาะ

ความเอาแต่ใจ ริษยา และเกียจคร้านให้เขาอยู่


The Power of Mindset